Zdroj Kubanec

Odvození efektivní hodnoty sinusového napětí

Pro odvození efektivní hodnoty musíme vyjít z její definice:
"Je to taková hodnota střídavého napětí nebo proudu, která má stejné tepelné účinky jako stejnosměrný proud nebo napětí."

Když se řekne tepelných účinků je to pro nás vlastně práce např. za 1 periodu sinusového průběhu:

odvození
| Nahoru | Home | NF technika | Zdroje | Mikroprocesory | Měření | Ostatní | Guitar Pro | Eagle | Něco o mně |