Zdroj Kubanec

Jednoduchý blikač s PIC

Protože myslím také na začátečníky, tak jsem si pro Vás nachystal jednoduchý program pro PIC, který poslouží k pochopení základních věcí o programování procesorů PIC.

Základní vlastnosti procesoru PIC 16F84A

 • Napájecí napětí:5V
 • Maximální ztrátový výkon:800mW
 • Maximální proud jednoho výstupu:20mA
 • Frekvence oscilátoru:100Khz÷4Mhz
schéma

Popis pinů

 • Vdd a Vss-napájecí piny
 • OSC1 a OSC2-vývody oscilátoru (většinou připojujeme krystal)
 • MCLR-resetovací pin, resetujeme přivedením log 0
 • RA a RB- vstupně výstupní porty
 • RA4/TOCKI-lze využít jako normální port, ale je zde vyveden vstup čítače impulzů

To byly pouze základní věci.

Co je potřeba

V prvé řadě potřebujete spoustu času a nervů. Určitě budete potřebovat také programátor, mohl by Vám stačit nějaký obyčejný za pár korun, na Belzových stránkách je dobrý programátor, který jsem dříve používal.

Dále potřebujete nějaký ten procesor, doporučuji PIC 16F84A pro začátečníky, jelikož umí hodně věcí a není moc drahý, později si třeba pořiďte PIC 16C71, ten toho umí daleko víc, např. má integrované A/D převodníky, ale je drahý (400Kč).

Vývojové prostředí, Nejlépe MPLAB od firmy microchip na www.microchip.com lze stáhnout volnou verzi,nebo stačí obyčejný textový editor (PS Pad, notepad atd.) a kompilátor MPASM který je také na www.microchip.com.

Hodí se taky Instrukční soubor a popis Speciálních funkčních registrů (SFR)

Program blikače

;------------------------------------------------------------------------
;za středníky se píšou poznámky ty 
;překladač ignoruje


 INCLUDE "P16F84A.INC"   ;vložení předem 
              ;definováných proměnných, 
              ;jsou obsaženy v MPLABu 
              ;pro každý procesor
 LIST   P=16F84A, R=DEC  ;nastavení základní 
              ;číselné soustavy, 
              ;když nenapíšeme za 
              ;číslo nic, bude to 
              ;bráno v desítkové 
              ;soustavě 

;------------------------------------------------------------------------
;	definice proměnných
;------------------------------------------------------------------------

pa   equ	0x05   ;port A-má tuto adresu 
offram	equ	0x0C	 ;volné místo v paměti
tmp0	equ	26D	 ;registry pro 
tmp1	equ	29D    ;časovou smyčku
tmp2	equ	28D    ;
tmp3	equ	27D    ;

;------------------------------------------------------------------------
;	definice bitů
;------------------------------------------------------------------------

#define  led	pa,0 ;ledka, definování 
           ;kde máme připojenou 
           ;ledku,abychom to
           ;nemuseli vypisovat 

;------------------------------------------------------------------------
;	nastavení I/O portů
;------------------------------------------------------------------------

	ORG	00h     ;začátek programu

	bsf	STATUS,RP0 ;přepnutí do druhé banky 
              ;pro nastavení portů
	clrf	TRISA	  ;nastavení PA portu 
              ;jako výstup					
	clrf	TRISB	  ;nastavení PB portu 
              ;jako výstup
	bcf	STATUS,RP0 ;návrat

;------------------------------------------------------------------------
;	hlavní program 
;------------------------------------------------------------------------

start   BSF    led    ;rožni LED(nastaví 
               ;pa,0 do 1)
     CALL   cekej5  ;počká 1s 
               ;(podprogram čekání)
     BCF    led    ;zhasni LED
     CALL   cekej5  ;počká 1s	
     GOTO   start   ;jdi na start 
               ;(opakuje dokola)

;------------------------------------------------------------------------
;	podprogram cekaní 
;------------------------------------------------------------------------
;cekej2  Wx10ms  max 255
;cekej1  10ms
;cekej3  1ms
;cekej4  Wx1ms   max 255
;cekej5  1s


cekej5  movlw   100d   ;konstanta do W
cekej2  movwf   tmp2   ;cekani Wx10ms
cekej2_0 call   cekej1  ;PP cekej1
     decfsz  tmp2,f  ;odečte 1 a přeskočí 
               ;další instr., 
               ;když tmp2=0, 
               ;f znamená že 
               ;výsledek se 
               ;uloźí do stejného 
               ;registru
     goto	cekej2_0

     return  ;návrat z podprogramu

cekej1  movlw   10    ;cekani 10ms
     goto   cekej4
cekej3  MOVLW   1     ;cekani 1ms
cekej4  MOVWF   tmp0   ;cekani Wx1ms
cekej_0  MOVLW   249		
     MOVWF   tmp1			
cekej_1  CLRWDT
     DECFSZ  tmp1,F
     GOTO   cekej_1			
     DECFSZ  tmp0,F	
     GOTO   cekej_0			
;tuto čekací smyčku mám jako unverzální
     RETURN  ;návrat z podprogramu

;------------------------------------------------------------------------	

END	;úplný konec programu	

záleží na velikosti písmen u návěstí a jmen registrů!!!

Tohle stačí zkompilovat, nahrát do PIC a bude to blikat.

Důležité věci

W-pracovní registr

  movlw   100d ;konstanta do W
  movwf   tmp2 ;W do f kde f je tmp2
  ;když chceme někam uložit hodnotu
  ;musíme přes W jinak to nelze 
  

f-obecně nějaký registr, místo toho pišeme třeba tmp2

  movwf   tmp2 ;W do f kde f je tmp2
  

proměnná-pro nás smysluplný název registru a pro překladač je to číslo registru-program je přehlednější

  tmp2	equ	28D
  
  movwf  tmp2 ;je to úplně
  movwf  28D  ;stejné 

definice bitu-podobné jako proměnná-zpřehledňuje program

pa    equ	05h
#define  led	pa,0  

BSF    led   ;zase je to 
BSF    05h,0  ;stejné

Banka registrů-PIC16F84 má 2 (0 a 1),jsou to registry 0h-2Fh v bance 0 a 80h-AFh v bance 1, přepínají se v registru status bitem RP0.

| Nahoru | Home | NF technika | Zdroje | Mikroprocesory | Měření | Ostatní | Guitar Pro | Eagle | Něco o mně |