Zdroj Kubanec

Odvození střední hodnoty sinusového průběhu napětí

Pro odvození střední hodnoty musíme vyjít z její definice:
"Je to taková hodnota střídavého napětí nebo proudu, která má stejné chemické účinky jako stejnosměrný proud nebo napětí."

Vycházíme z rovnosti obsahů pod sinusovým napětím nebo proudem za stejnou dobu (1/2 periody) a pod stejnosměrným napětím nebo proudem. Tohle odvození platí pro dvoucestně usměrněné napětí.

odvození
| Nahoru | Home | NF technika | Zdroje | Mikroprocesory | Měření | Ostatní | Guitar Pro | Eagle | Něco o mně |