Zdroj Kubanec

Regulovatelný zdroj 0-30V s nastavitelným proudovým omezením 0-1,5A

Tento zdroj jsem zkonstruoval již před několika lety a neměl jsem s ním doposud žádné problémy. Skládá se z několika desek plošných spojů:Ampérmetr, voltmetr, pomocný zdroj pro měřidla, panel s displejem a vlastní zdroj.

Parametry:

  • Výstupní napětí: 0,01V-30,47V
  • Rozsah proudové pojistky: 0,003A-1,732A
  • Zvlnění při U=11,95V a I=0,814A : 40mV

Download

Vlastní regulovatelný zdroj

Základem je klasický stabilizátor LM317T. Aby bylo možné regulovat napětí plynule od nuly je potřeba ho opřít o záporné napětí menší než -1,25V.

Je použito záporné referenční napětí asi -6V, které je odebíráno z referenčního stabilizátoru s Led D11 a Zenerkou ZD se kterou si musí každý pohrát, aby to regulovalo od 0V, já mám zenerku na 4,1V , LED D11 je zároveň použita k indikaci zapnutí zdroje.

Aby referenční stabilizátor spolu s hlavním usměrňovačem pracovali správně, je potřeba aby se z hlavního usměrňovače odebíral alespoň stejně velký proud jako z pomocného. Jinak by se na kondensátoru C14 zvětšovalo napětí naprázdno a mohly by se poškodit některé součástky zdroje. Převahu proudu z hlavního usměrňovače nad proudem z pomocného usměrňovače je dosaženo rezistory R49 a R44.

Proudové omezení nastavené asi na 1,7A je uskutečněno tranzistory T8 a T10. Led D12 indikuje aktivaci proudové pojistky. Pro jiný rozsah pojistky lze nastavit hodnotu odporu R45. Když ho zvětšíme, tak snížíme maximální proud. Tento rezistor by měl také mít odpovídající výkon.

Zdroj je napájen střídavým napětím ze síťového transformátoru o hodnotě kolem 24V, jeho výkon je aspoň 50W(je dobré přizpůsobit pojistku podle výkonu). Trafo se připojuje na svorky X2-1 a X2-2.

Výstupní napětí odebíráme ze svorek X3-1 a X3-2. Stabilizátor LM317T je mimo plošný spoj připevněn na dostatečně dimenzovaný chladič.

Potenciometrem P1 regulujeme výstupní proud, potenciometrem P2 regulujeme hrubě výstupní napětí a potenciometrem P3 jemně dolaďujeme výstupní napětí.

Schéma je částečně převzato z Panda elektronik

schéma

Pomocný zdroj pro digitální měřidla

Zdroj tvoří malý transformátor do DPS a klasický graetzův můstek a stabilizátor(na tranzistor T7 je nutno přišroubovat malý chladič(DO3), střídavé napájecí napětí 220V se přivádí na svorky X1-1,X1-2 a výstupní stabilizované napětí +5V je na svorkách SL9.

schéma

Digitální měřidla

Srdcem voltmetru i ampérmetru je A/D převodník C520D, doplněný dekodérem z BCD kódu na sedmisegmentovku D147 (7447), jelikož C520 má výstup v BCD kódu, navíc pracuje v multiplexním režimu, tzn. že v jednu chvíli svítí pouze 1 číslice, ty se rychle přepínají,a jelikož lidské oko je nedokonalé, tak si svit číslic spojí a vidí všechny 3 číslice. Obě dvě měřidla nejsou na sobě nijak závislé kromě společného napájení. Jsou téměř identická, jak schéma tak i deska, rozdíl je ve vstupní části, voltmetr má vstupní dělič a ampérmetr má bočník. Displej je na zvláštní desce, která je přišroubována na přední panel a propojena 21 vodiči s ampérmetrem a voltmetrem, vždy např. SL7-1 u ampérmetru na SL7-1 u displeje.

Obě měřidla je po oživení nutno nejprve zkalibrovat, aby měřily přesně a to následujícím způsobem:

Nejdříve nastavíme trimrem R6 dělící poměr děliče přesně 1:100 a trimrem R4 (R22) nastavíme na displeji přesně nulu (bez vstupních veličin a se zkratovanými vstupními svorkami) a trimr R5 (R23) musíme nastavit podle připojeného kalibračního multimetru, aby se hodnoty shodovaly.

Ampérmetr musí být zapojen do obvodu v záporné větvi!!!

schéma schéma

Blokové schéma

schéma

Podle tohoto blokového schématu lze všechny moduly propojit.

Rozpiska součástek

početHodnotatypoznačení
10R10R0617R24
10R47R0414R45
24220RR0207R9- R18, R27-R36, R50, R52
1680RR0207R46
11K2R0207R25
11K2R0414R54
32K7R0207R44, R48, R49
14K7R0207R53
19K2R0207R8
1010KR0207R1, R19, R26, R37-R43
422KR0207R2, R3, R20, R21
230KR0207R47, R51
11MR0207R7
11K/NTP160AP1
13K3CA6VR6
15K/NTP160AP3
410KCA6VR5, R23, R4, R22
1100K/NTP160AP2
4100nTKC3,C7,C12,C17
4220nTKC1,C2,C5,C6
247M/25VELRAC4, C8
3100M/35VELRAC13 C15, C16
3470M/35VaxiálníC9, C10, C11
14700M/35VELRAC14
2SA56-11DIS1, DIS3
2DA56-11DIS2, DIS4
31N4007D8-D10
41N5401D4-D7
34V1BZX55D1, D2, ZD
15V6BZX55D3
1zelenáL53SGCD11
1červenáL53SRDD12
1BC327T8
2BC547T9, T10
6BC557T1, T2, T3, T4, T5, T6
1BD135T7
1RB1FB1
2C520IC1, IC3
2D147(7447)IC2, IC4
1LM317TIC5
3svorkyCZM5/2X1, X2, X3
16VZTR48TR1
124VTrafo aspoň 50WTR2
1100mAPP5F1
1200maPP5F2
1chladičDO3
1chladična LM317

Závěr

Tento zdroj jsem zhotovil během několika dní a nebyly s ním žádné problémy, jeho cena se pohybuje kolem 1000CZK, rád bych ho doporučil začátečníkům, jelikož podobný zdroj stojí v prodejně EZK kolem 5000CZK.

| Nahoru | Home | NF technika | Zdroje | Mikroprocesory | Měření | Ostatní | Guitar Pro | Eagle | Něco o mně |